Geen trainingen vanwege het corona virus

Beste sport vrienden en vriendinnen,

Naar aanleiding van de persconferentie van premier Rutte van 12 maart, hebben wij als bestuur besloten conform de richtlijnen van het RIVM, KNGU en het NOC*NSF alle activiteiten, trainingen en vergadering tot en met 31 maart op te schorten.

Het is een drastische maatregel maar het gaat om ons aller gezondheid.
Verder zijn wij doende om ook de geplande activiteiten rond het 60 jaar bestaan van R.K.G.V. Albatros te verplaatsen naar een later tijdstip.
Dit ook vanwege de onzekerheid die er op dit moment heerst.
Zodra wij meer weten zullen wij de leden berichten.
We hopen op jullie begrip en zullen jullie op de hoogte houden van het verdere verloop.

Met vriendelijke sportgroeten namens het bestuur R.K.G.V. Albatros.