Contributie

De contributie is gebaseerd op een jaarcontributie en wordt in gelijke delen afgeschreven (tijdens de vakanties loopt de contributie dus gewoon door).
Betaling van de contributie gaat per maand via automatische afschrijving en zal steeds begin van de maand gebeuren.
Als U ons niet machtigt voor het doen van een automatische afschrijving van de verschuldigde contributie moeten wij een toeslag van € 3,00 per overboeking in rekening brengen. Ook moet de contributie op de eerste van de maand betaald zijn.

Voor de senioren is er op de maandag ochtend 1,15 uur een activiteit.

Les urenKosten p/m
1 uur€ 14,50
1,5 uur€ 17,40
2 uur€ 20,30
2,5 uur€ 23,20
3 uur€ 26,10
3,5 uur€ 27,55
4 uur€ 29,00
4,5 uur€ 31,90
5 uur€ 36,25
5,5 uur€ 40,60
6 uur€ 43,50
6,5 uur€ 46,40
7 uur€ 50,75
7,5 uur€ 55,10
8 uur€ 58,00

Bondscontributie

één keer per kwartaal wordt ook de KNGU bondscontributie geïnd. Deze kosten worden jaarlijks opnieuw door de bond geindexeerd. Voor leden van 0 t/m 15 jaar is dat € 6,45 en voor 16 jaar en ouder is dat € 7,95 per kwartaal. (Pijldatum 2023)

Bij inschrijving van een nieuw lid zal er € 10,00 administratiekosten in rekening worden gebracht.

Proefles

Inschrijven voor een proefles, lidmaatschap of als vrijwilliger kan heel eenvoudig door digitaal het formulier in te vullen. Klik hier om het formulier in te vullen. Dit formulier vraagt om alle gegevens om zo de definitieve aanmelding eenvoudiger te maken voor iedereen. Met alle ingevulde persoonlijke gegevens wordt tijdens de proefperiode niets gedaan totdat het lidmaatschap definitief is. Als u besluit om na de proefperiode niet door te willen gaan dan worden alle gegevens automatisch verwijderd in ons systeem volgens de AVG en GDPR regeling. Hier hoeft u zich als proeflid / ouder dan ook geen zorgen over te maken.

LET OP: u hoeft het formulier maar 1x in te vullen, ook als het om een tweede of derde proefles gaat.
Om de inschrijving definitief te maken stuurt u een mailtje naar de ledenadministratie en ook hier hoeft u het formulier niet nogmaals voor in te vullen.

Als u uzelf of uw kind aanmeld, gaat u akkoord met onderstaande punten:

  • Het lid zal zoveel mogelijk medewerking verlenen aan het beoefenen van gymnastiek en turnsport in de breedste zin en andere activiteiten die door en voor de vereniging georganiseerd worden. 
  • Wij willen u erop attent maken dat wij beeldmateriaal maken ter promotie van onze vereniging. Deze worden geplaatst op onze website en sociale media. Indien u hier niet mee akkoord gaat, dient u er zelf zorg voor te dragen dat u en/of uw kind niet op deze foto’s komt. Tevens kan het kind worden uitgesloten van deelname aan activiteiten of wedstrijden. Voor beeldmateriaal of teksten gemaakt door externe partijen of media kunnen wij niet aansprakelijk voor worden gesteld. 
  • Wij werken met gediplomeerde leiding, maar deelname aan de lessen en activiteiten geschiedt geheel op eigen risico. Het lid zal overeenkomstig de statuten, huishoudelijk reglement, beleid en regels van Gymnastiekvereniging Albatros handelen en zich daaraan onderwerpen en gaat na aanmelding hier onvoorwaardelijk mee akkoord.