Kleuren Turnen

Van beter leren bewegen tot beter leren turnen

Start

Het Kleuren Turnen biedt gymnastiekverenigingen de mogelijkheid om een heldere lesstructuur te waarborgen voor kinderen van beter leren bewegen, tot beter leren turnen. Binnen dit systeem wordt op een positieve en heldere manier de motorische ontwikkeling van ieder kind gestimuleerd en gemonitord.

Het systeem start bij de basis, biedt heldere “beter-beweeg-stapjes” aan en geeft inzicht in deze ontwikkeling. Dit is voor zowel het kind, als de ouders en de gymnastiekvereniging helder en prettig.

EEN LESSTRUCTUUR, TOOLS & TOETSINGSCONCEPT

Lesstructuur

Kleuren Turnen bestaat uit drie aspecten. Het eerste is een Lesstructuur voor de recreatieve tak van de vereniging. Deze les structuur is gebaseerd op de kleuren van de regenboog en verdeelt de leden niet op basis van leeftijd, maar op basis van hun fysieke en mentale vaardigheden. Inderdaad, net als bij bijvoorbeeld voetbal of judo!

Tools

Het tweede aspect bestaat uit de Tools. Iedere kleur van de Regenboog is gekoppeld aan een Beweegniveau, dit biedt helderheid, structuur en handvatten voor het trainersteam. De inhoud van de Beweegniveaus is uitgewerkt in de vorm van lesdoelen, aanvullende informatie & bijbehorende video’s. Daarnaast zijn er Doelenboekjes ontwikkeld om met deze lesdoelen in de trainingen gericht aan de slag te gaan.

Toetsingsconcept

Als derde is er een nieuw Toetsingsconcept ontwikkeld, namelijk het Diploma Turnen. Passend bij ieder Beweegniveau zijn er Diploma’s ontwikkeld om (bijvoorbeeld) 2 keer in een turnseizoen de lesdoelen te tonen en te toetsen tijdens een “Diploma Turndag”. Niet op basis van wedstrijdoefeningen en aftrekken, maar op basis van een inzichtelijke beoordeling per lesdoel.
Op de diploma’s noteren juryleden per lesdoel of de turnster het lesdoel nog niet beheerst, of met hulp kan, of zelfstandig kan, of zelfstandig en goed kan of zelfs zelfstandig, goed én mooi kan. Dit biedt het trainersteam, de ouders en natuurlijk de leden inzicht in hun ontwikkeling.

Deze 3 facetten van het Kleuren Turnen dragen bij aan het verhogen van de kwaliteit van de recreatie-afdeling. Het biedt alle leden een heldere en positieve stimulans van hun ontwikkeling.

Ieder op haar eigen (Beweeg)niveau!

  • Iedere les heeft een kleur (gebaseerd op de Regenboog) gekoppeld aan een bewegingsniveau. Ieder Beweegniveau heeft een eigen opbouw en lesdoelen.
  • Het systeem is verdeeld op basis van niveau van bewegen, waardoor ieder lid een passend plekje wordt geboden en er gefocust kan worden op (motorische) ontwikkeling. Deze ontwikkeling wordt dankzij het systeem gestimuleerd en gemonitord.
  • Recreatiestructuur sluit aan op selectiestructuur. Hierdoor kan er eenvoudig filtering plaatsvinden naar de regionale of nationale wedstrijdsport.
  • Met het instromen van turnsters gedurende het seizoen, kan vanuit de paarse les worden bekeken waar de turnster het beste op haar plekje zit.
  • Gerichter oefenen voor Diploma-Turndagen/wedstrijden/activiteiten, met turnsters van vergelijkbaar niveau.

Vanaf de Basis tot Turnen

  • Ontwikkeling van motorische vaardigheden vanaf de basis tot turnen.
  • De basis: rennen, huppelen, gooien, vangen, rollen, duikelen en balanceren.
  • Turnen: Handstandvormen, saltovormen, zwaaivormen, gymnastische vormen.
  • Lagere lessen nemen deel aan Diploma-Turndagen en hogere lessen nemen deel aan wedstrijden.

Meer informatie vindt u op de website: www.kleurenturnen.nl