Lidmaatschap

  • Aanmelden
  • Afmelden
  • Vakantie
Altijd al eens willen turnen maar geen idee of je het wel leuk vindt. Meld je dan snel aan voor een proefles! Bij ons kun je namelijk gratis mee komen doen en als het bevalt maken we de aanmelding definitief.

Afmelding dient volgens onze contributieregels steeds 5 dagen voor aanvang van de nieuwe maand te gebeuren.

Verder hanteren we een opzegtermijn van 1 volledige maand. U meldt zich af door een e-mail te sturen naar ledenadministratie@albatros-nuth.nl

De uitschrijving is pas definitief als u een bevestigingsmail heeft ontvangen van de ledenadministratie.

Tijdens de schoolvakanties en feestdagen zullen geen lessen plaats vinden.

Contributie

Les uren Kosten p/m
1 uur
€ 12,50
1,5 uur
€ 15,00
2 uur
€ 17,50
3 uur
€ 22,50
4 uur
€ 25,00
5 uur
€ 31,25
6 uur
€ 37,50
7 uur
€ 43,75
8 uur
€ 50,00
9 uur
€ 56,25
Les uren Kosten p/m
2 - 6 Jaar
€ 12,00
7 - 9 Jaar
€ 13,75
10 - 12 Jaar
€ 15,50
13 - 15 Jaar
€ 17,25
16 - 18 Jaar
€ 19,00
19 - 21 Jaar
€ 20,75
22 - 39 Jaar
€ 22,50
40+ Jaar
€ 14,00

De contributie is gebaseerd op een jaarcontributie en wordt in gelijke delen afgeschreven (tijdens de vakanties loopt de contributie dus gewoon door).
Betaling van de contributie gaat per maand via automatische afschrijving en zal steeds begin van de maand gebeuren.
Als U ons niet machtigt voor het doen van een automatische afschrijving van de verschuldigde contributie moeten wij een toeslag van € 3,00 per overboeking in rekening brengen. Ook moet de contributie op de eerste van de maand betaald zijn.

Voor de senioren is er op de maandag ochtend 1,15 uur een activiteit.

één keer per kwartaal wordt ook de KNGU bondscontributie geïnd. Deze kosten worden jaarlijks opnieuw door de bond geindexeerd. Voor leden van 0 t/m 15 jaar is dat € 5,80 en voor 16 jaar en ouder is dat € 7,15 per kwartaal. (Pijldatum 2021)

Bij inschrijving van een nieuw lid zal er € 10,00 administratiekosten in rekening worden gebracht.

Inschrijven voor een proefles, lidmaatschap of als vrijwilliger kan heel eenvoudig door onderstaand formulier in te vullen.

Als u uzelf of uw kind aanmeld, gaat u akkoord met onderstaande punten:

  • Het lid zal zoveel mogelijk medewerking verlenen aan het beoefenen van gymnastiek en turnsport in de breedste zin en andere activiteiten die door en voor de vereniging georganiseerd worden. 
  • Wij willen u erop attent maken dat wij beeldmateriaal maken ter promotie van onze vereniging. Deze worden geplaatst op onze website en sociale media. Indien u hier niet mee akkoord gaat, dient u er zelf zorg voor te dragen dat u en/of uw kind niet op deze foto’s komt. Voor beeldmateriaal of teksten gemaakt door externe partijen of media kunnen wij niet aansprakelijk voor worden gesteld. 
  • Wij werken met gediplomeerde leiding, maar deelname aan de lessen en activiteiten geschiedt geheel op eigen risico. Het lid zal overeenkomstig de statuten, huishoudelijk reglement, beleid en regels van Gymnastiekvereniging Albatros handelen en zich daaraan onderwerpen en gaat na aanmelding hier onvoorwaardelijk mee akkoord.